Banner Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Andruchów

Adwokat Paulina  Andruchów ukończyła z wyróżnieniem studia na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem adwokata Zdzisława Kulczyckiego w Kancelarii Adwokackiej w Legnicy. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wielu dziedzin prawa, w szczególności prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego . Pomoc prawna polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pozwów, pism procesowych, sporządzaniu opinii prawnych, projektów umów oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Kancelaria współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi,  firmami windykacyjnymi i odszkodowawczymi, stowarzyszeniem INTRO z siedzibą we Wrocławiu, udzielającym wsparcia ofiarom przestępstw.

Kancelaria adwokacka adwokat Pauliny Andruchów  świadczy pomoc prawną także w języku niemieckim.

Kontakt

Adwokat Paulina Andruchów
ul. Jaworzyńska 14/5, 59-220 Legnica

Tel. Kom 516-879-820

e-mail adwokat@paulinaandruchow.pl

Godziny urzędowania Kancelarii 9:00 – 16:00

Istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia terminu wizyty w Kancelarii poza godzinami urzędowania oraz w dni wolne od pracy.